Superstitions (Greek)

Narrator: Χαρίκλεια / Κομοτηνή

Προλήψεις (Greek) Batıl İnançlar (Turkish) Ka´na da ne ´pravi∫ (Pomak)

Ρίξιμο μολυβιού (αποτροπή φόβου)

Παίρνουμε μία κουτάλα βαθιά, με το χερούλι φυσικά γιατί θα καεί, δεν μπορείς να το κρατήσεις αλλιώς, και ρίχνεις μέσα το μολύβι.  Το μολύβι όμως, την κουτάλα αυτή, τη βάζουμε πάνω στη φωτιά, για να λιώσει το μολύβι, και μετά παίρνουμε ένα μαχαίρι κι αφού λιώσει το μολύβι λέει ο κύριος που θέλει να τον ρίξω το μολύβι, θα με ρωτάει «Τι κόβεις μπάμπω;» κι εγώ θα λέω τα λόγια (πρέπει να λέω και τα λόγια;) [τι κόβεις;] «Κόβω χέρια, κόβω πόδια, κόβω αυτιά, κόβω μαλλιά, κόβω γλώσσα» και ξανά πάλι παίρνουμε την κουτάλα αυτή και τη ρίχνουμε - εντωμεταξύ, συγχρόνως, έχουμε μία κούπα με νερό και μες την κούπα εκείνη έχω λίγο κεχρί, μία κόκκινη κλωστή κι ένα κέρμα, ένα κέρμα οτιδήποτε - και ρίχνω το μολύβι το λιωμένο, επάνω απ’ το κεφάλι πρώτα, και ό,τι σχήμα βγει λέω στον φοβισμένο ότι φοβήθηκες από αυτοκίνητο, από άνθρωπο, οτιδήποτε.
Αυτό το κάνουμε τρεις φορές το πρώτο Σάββατο, τρεις φορές το δεύτερο Σάββατο και τρεις φορές,  εννιά φορές δηλαδή, τρία Σάββατα. Και το τελευταίο, όταν θα τελειώσει, το παίρνει ύστερα ο κύριος αυτός, φοβισμένος που είναι, το βάζει στον κόρφο του το μολύβι αυτό, το τυλίγουμε σε ένα πανάκι και το βάζει στον κόρφο του, το σκαλώνει στον κόρφο του, και το τελευταίο Σάββατο που ρίχνει το μολύβι το παίρνει και φεύγει τα ξημερώματα , έξι η ώρα τα ξημερώματα, και φεύγει σε ένα σταυροδρόμι και λέει «όπως σκορπάν τα πουλιά, τα πρόβατα, το νερό έτσ’ να σκορπίσ’ ο φόβος από την... απ’ τον Γιώργο , απ’ την Χαρίκλεια ...” οτιδήποτε όνομα έχει αυτός, και ...αυτό είναι το ξεμάτιασμα. Δεν υπάρχει τίποτε άλλο. Το κάνουμε τρία Σάββατα από τρεις φορές, εννιά φορές δηλαδή. Τελείωσε.

Kurşun dökmek
Derin bir kepçe alıyoruz, tabii kulplu olmalı, aksi takdirde yakar, yoksa tutamazsın ve içine kurşunu döküyorsun. Ancak kurşunun erimesi için kurşunu, bu kepçeyi ateşin üzerine koyuyorsun, ve sonra bir bıçak alıyoruz ve kurşun eridikten sonra kurşun dökmemi isteyen insan bana “Nine ne kesiyorsun?” diye soruyor, ben de şu sözleri söylüyorum (sözleri de söylemem gerekiyor mu?) “Eller kesiyorum, ayaklar kesiyorum, kulaklar kesiyorum, saçlar kesiyorum, dil kesiyorum” ve tekrar yine bu kepçeyi alıyoruz ve döküyoruz- bu arada, aynı zamanda, su ile dolu bir kupamız var ve o kupanın içinde biraz darım var, kırmızı bir iplik ve bir madeni para, herhangi bir madeni para- ve erimiş kurşunu önce kafasının üstünden döküyorum ve hangi şekil çıkarsa, korkmuş kişiye herhangi bir şeyden, arabadan, insandan korktuğunu söylüyorum.

Bunu ilk Cumartesi üç defa yapıyoruz, ikinci Cumartesi üç defa,, üçüncü Cumartesi de üç defa, yani toplam dokuz defa, üç Cumartesi. Ve son Cumartesinden sonra bunu o korkmuş olan bey alıyor, bu kurşunu koynuna koyuyor, onu koynuna sürtüyor ve kurşun döktüğümüz son Cumartesi onu alıyor ve gün ağardığında saat altıda bir kavşağa gidiyor ve “kuşların, koyunların, suyun savrulduğu gibi korku savrulsun... Yorgo’dan, Harıklıa’dan...” adı neyse ve... bu nazarın çıkması. Başka bir şey yok. Üç Cumartesi üçer defa bunu yapıyoruz, yani dokuz defa. Bitti.
΄Lejeme ku΄r∫um
΄Zimat en΄nɯ ΄kept∫a gli΄boka, t∫el’΄bet’ sɯs sap, ΄oti ∫ɯ se o΄pari∫, ne ΄moʒe∫ ΄drugak da go dɯr΄ʒi∫. Iz΄livat ΄vɯtre ku΄r∫umɯn - enɯ΄va ΄kept∫a ja ΄klavat ΄vɯrhu ΄ogɯn’a, za da se sto΄pi  ku΄r∫umɯn. ΄Setnæ ΄zimat ΄noʒen a΄ga se jæ sto΄pil’ ku΄r∫umɯn i ∫ɯ me ΄pita t∫u΄l’akɯn deno ΄i∫te da ΄lejem ku΄r∫um: “Kɯ΄na ΄ræʒe∫, ΄babo?” i ja ΄tr’abava da ΄vikam i ja ΄ret∫kine: “΄Ræʒem ΄rɯki, ΄ræʒem ΄nogi, ΄ræʒem ΄u∫i, ΄ræʒem ΄kosa, ΄ræʒem je΄zik’” I pak ΄zimame enɯ΄va ΄kept∫a i ΄sipavame – ΄imame i e΄din tas ΄voda i fof ΄tasɯn tije ΄imat ΄malko pro΄so, e΄din t∫er΄ven konc i en΄nɯ pa΄rɯ, en΄nɯ pa΄rɯ,  kak΄vosi∫te da jæ i iz΄livam ku΄r∫umɯn sto΄pen ΄vɯrhu gla΄vɯna. kɯk΄nano se is΄pi∫e ΄vikam u΄pla∫enomune kɯk΄nano go jæ u΄pla∫’ ot tomofil’, ot t∫u΄l’ak, ot  kɯk΄na ∫te.
Ej΄zi go ΄prav’me tri ∫ke΄re, ΄pɯrvana ΄sɯbata tri∫,  ΄dvena ΄sɯbati pak tri∫ go ΄prav’me,  ΄prav’me go do΄kus ke΄re, tri ΄sɯbati. I naj- ΄setnæ aga ΄sɯr∫i, ΄zima go ΄setnæ t∫u΄l’akɯn, ΄deno jæ u΄pla∫en i ΄klava go fof ´pazɯhɯna ku΄r∫umɯn, obi΄viva go na e΄din par΄tal’ i ΄klava go  fof ´pazɯhɯna. Naj- ΄setnæ∫na ΄sɯbata kɯ΄deno iz΄liva ku΄r∫umɯn, ΄zima go i na΄biva na΄ranno, sa΄hat al΄tɯ na΄ranno i na΄biva. Na e΄din kɯrsto΄pɯt’ ΄vika: “Kɯk΄no se ΄pɯrsnavat pil’΄cene, of΄cene, vo΄dɯna e΄nɯj da ΄pɯrsne ΄uplahɯnɯn ot Iorgo, ot Hariklia...”  ili ot ΄drugo ΄jume... Ei΄zi jæ ΄bajene, ΄nema ΄drugo ΄nikɯna. ΄Prav’me go tri ΄sɯbati na΄tri∫ na do΄kus ke΄re. Do΄vɯr∫ihme.

Ξεμάτιασμα

Παίρνουμε ένα φλιτζανάκι του καφέ, βάζουμε λίγο νερό μέσα και με τρία δάχτυλά μας παίρνουμε λίγο αλάτι στη φούχτα μας και λέμε μέσα, ... ρίχνουμε μέσα στο νερό, και λέμε «όπως σκορπάει το αλάτι να σκορπίσ’ κι ο φόβος από την Ευγενία» το κάνουμε αυτό τρεις  φορές και μετά παίρνουμε εκείνο το νερό όπως είναι και ρίχνουμε απάνω στο κεφάλι του ανθρώπου και λέμε «όπως  σκορπάει το νερό να σκορπίσ’ κι ο φόβος από τη Γεωργία». Παίρνουμε λίγο λαδάκι απ’ το καντήλι, τρεις σταγόνες, ρίχνουμε μέσα στο νερό κι αν το χρώμα του λαδιού είναι ξανθό, είναι από ξανθό άνθρωπο, αν είναι από σκούρο, είναι σκούρος ο άνθρωπος αυτός που σε γήτεψε,  που σε μάτιασε. Και μετά παίρνουμε το νερό εκείνο, πάμε έξω σε απάτητο μέρος, και το ρίχνουμε και λέμε «όπως σκορπάει το νερό να σκορπίσ’ κι ο φόβος από τη Γεωργία» τρεις φορές και γυρίζουμε πίσω και τελείωσε αυτό ήταν.


Nazarın Çıkması
Bir kahve fincanı alıyoruz, içine biraz su koyuyoruz ve üç parmağımızla avucumuza biraz tuz alıyoruz ve diyoruz iç ... Suyun içine atıyoruz ve “tuzun savrulduğu gibi korku da Evgenia’dan savrulsun” bunu üç defa yapıyoruz ve sonra o suyu olduğu gibi alıyoruz ve adamın kafasının üstüne döküyoruz ve “suyun savrulduğu gibi korku da Georgıa’dan savrulsun” diyoruz. Kandilden biraz yağ alıyoruz, üç damla, suyun içine döküyoruz ve yağın rengi sarıysa, sarışın insandan, koyuysa, sana büyü yapan, nazar değdiren insan kumral. Ve sonra o suyu alıyoruz, dışarıya,  ayak basılmamış yere gidiyoruz ve onu döküyoruz ve üç defa “suyun savrulduğu gibi korku da Georgia’dan savrulsun” diyoruz ve geri dönüyoruz ve bitti, buydu.

Uro΄t∫asano
΄Zimame e΄din fil΄dʒan ot ka΄ve, ΄klavame ΄malko ΄voda ΄vɯtre, sɯs tri ΄pɯrst’a ΄zimame ΄malko sol’ fof kri΄vat∫en i ΄vikame ΄vɯtre, ... ΄sipavame fof vo΄dɯna i ΄vikame: “Kɯk΄no se ΄pɯrsnava sol’΄nɯ,  e΄nɯj da se ΄pɯrsne i stra΄hɯn ot Evge΄nia”, ΄prav’me go na tri∫, ΄setnæ ΄zimame en΄ɯva ΄voda kɯk΄no jæ i ja ΄pɯrskavame ΄vɯrhu gla΄vɯna t∫u΄l’akune i ΄vikame: “Kɯk΄no se ΄pɯrsnava vo΄dɯna, e΄nɯj da se ΄pɯrsne i ΄uplahɯn ot Georgia”. ΄Zimame ΄malko zej΄tin ot kan΄dilen, tri ΄kapki i ΄sipavame go fof vo΄dɯna: ko jæ ΄renken ot zej΄tinen ΄ruso, ot rus t∫u΄l’ak, ako jæ ΄mrat∫en, ot ΄t∫eran ∫ɯ jæ t∫u΄l’ak ΄deno te jæ pog΄lennalo, ot ko΄gono si uro΄t∫asan. ΄Zimame vo΄dɯna ΄setnæ, e΄nɯva ΄voda, iz΄lizame na΄vɯn i ΄sipavame go kɯ΄deno ne ΄stipat i ΄vikame: “Kɯk΄no se ΄pɯrsnava vo΄dɯna, e΄nɯj da se ΄pɯrsne i stra΄hɯn ot Georgia, na΄tri∫. ΄Vra∫tame se na΄dzat i ej΄zi ΄be∫e.