Tiri tiri Radko (Pomak)

Narrator: Εμινέ / Ξάνθη

´Tiri ´tiri ´Radko (Πομακικά)

Τιρι τίρι Ράντκο (Ελληνικά) Tiri tiri Radko (Τουρκικά)
 ´Tiri ´tiri ´Radko
´Zemi ´men’a ´bratko.
Kak da te ´zemam
Ga si ´hire gurel´ivo
Ga si ´Rada parta´livo.

 Τιρι τίρι Ράντκο,
Πάρε με, αδελφάκι.
Πώς να σε πάρω,
Αφού είσαι τσιμπλιάρης,
Αφού είσαι παρτάλης. 

 Tiri tiri Radko,
Kardeşçiğim al beni.
Seni nasıl alayım
Çapaklıyken,
Yırtık pırtık giysiliyken?