ΑΡΧΙΚΗ

Αυτός είναι ο διαδικτυακός τόπος της Ερευνητικής Πράξης CT-AudioLink:
"Βελτίωση των ηχητικών πολιτιστικών δεσμών μεταξύ διαφορετικών γλωσσικών κοινοτήτων στη Θράκη" (ΕΟΧ GR07/3768)
 
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) Περιόδου 2009-2014 (EEA Grants 2009-2014) (http://www.gsrt.gr/EOX/central.aspx, www.eeagrants.org)
 
Η πράξη έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα «Διαφορετικότητα, ανισοτήτες και κοινωνική ένταξη» GR 07 / Περιοχή Προγράμματος: «Πρόγραμμα Ακαδημαϊκή Έρευνα στους τομείς προτεραιότητας» / Θεματική προτεραιότητα/τομέας: Τοπικές και περιφερειακές πρωτοβουλίες για τη μείωση των εθνικών ανισοτήτων και την προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης/ Κοινωνικές ανισότητες στην Ελλάδα και κοινωνικός αποκλεισμός.
 
Απόφαση Ένταξης: ΓΓΕΤ, Δν/ση Διεθνούς Συνεργασίας, Τμήμα Διμερών & Πολυμερών Διακρατικών Σχέσεων, Α.Π.: 132327/I4, 25/8/2015, ΑΔΑ: 7ΝΠ3465ΦΘ3-Χ86
Χάρτης της Θράκης
[Digital image]. (n.d.). Retrieved June 27, 2016, from https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Χάρτης_της_Δυτικής_Θράκης.png
Αρχοντικό Κουγιουμοτζόγλου Φωτογραφία: Γ.Καμάρης, Πανεπιστήμιο Πατρών
Το υλικό παρέχεται με άδεια CC BY-NC-SA 4.0.
Γιενί Τζαμί (1/3) Φωτογραφία: Γ.Καμάρης, Πανεπιστήμιο Πατρών
Το υλικό παρέχεται με άδεια CC BY-NC-SA 4.0.
Γιενί Τζαμί (2/3) Φωτογραφία: Γ.Καμάρης, Πανεπιστήμιο Πατρών
Το υλικό παρέχεται με άδεια CC BY-NC-SA 4.0.
Γιενί Τζαμί (3/3) Φωτογραφία: Γ.Καμάρης, Πανεπιστήμιο Πατρών
Το υλικό παρέχεται με άδεια CC BY-NC-SA 4.0.
Μαρώνεια (1/1) Φωτογραφία: Γ.Καμάρης, Πανεπιστήμιο Πατρών
Το υλικό παρέχεται με άδεια CC BY-NC-SA 4.0.
ΜΑΡΩΝΕΙΑ, Αρχοντικό Ταβανιώτη (1/3) Φωτογραφία: Γ.Καμάρης, Πανεπιστήμιο Πατρών
Το υλικό παρέχεται με άδεια CC BY-NC-SA 4.0.
ΜΑΡΩΝΕΙΑ, Αρχοντικό Ταβανιώτη (2/3) Φωτογραφία: Γ.Καμάρης, Πανεπιστήμιο Πατρών
Το υλικό παρέχεται με άδεια CC BY-NC-SA 4.0.
ΜΑΡΩΝΕΙΑ, Αρχοντικό Ταβανιώτη (3/3) Φωτογραφία: Γ.Καμάρης, Πανεπιστήμιο Πατρών
Το υλικό παρέχεται με άδεια CC BY-NC-SA 4.0.
Μουσουλμανική Συνοικία, Κομοτηνή (1/6) Φωτογραφία: Γ.Καμάρης, Πανεπιστήμιο Πατρών
Το υλικό παρέχεται με άδεια CC BY-NC-SA 4.0.
Μουσουλμανική Συνοικία, Κομοτηνή (2/6) Φωτογραφία: Γ.Καμάρης, Πανεπιστήμιο Πατρών
Το υλικό παρέχεται με άδεια CC BY-NC-SA 4.0.
Μουσουλμανική Συνοικία, Κομοτηνή (3/6) Φωτογραφία: Γ.Καμάρης, Πανεπιστήμιο Πατρών
Το υλικό παρέχεται με άδεια CC BY-NC-SA 4.0.
Μουσουλμανική Συνοικία, Κομοτηνή (4/6) Φωτογραφία: Γ.Καμάρης, Πανεπιστήμιο Πατρών
Το υλικό παρέχεται με άδεια CC BY-NC-SA 4.0.
Μουσουλμανική Συνοικία_Κομοτηνή (5/6) Φωτογραφία: Γ.Καμάρης, Πανεπιστήμιο Πατρών
Το υλικό παρέχεται με άδεια CC BY-NC-SA 4.0.
Μουσουλμανική Συνοικία, Κομοτηνή (6/6) Φωτογραφία: Γ.Καμάρης, Πανεπιστήμιο Πατρών
Το υλικό παρέχεται με άδεια CC BY-NC-SA 4.0.
Ναός Κοιμήσεως Ιεοτόκου (1/1) Φωτογραφία: Γ.Καμάρης, Πανεπιστήμιο Πατρών
Το υλικό παρέχεται με άδεια CC BY-NC-SA 4.0.
Ναός Κοιμήσεως Ιεοτόκου_02
Το υλικό παρέχεται με άδεια CC BY-NC-SA 4.0.
Παζάρι Ξάνθης (1/8) Φωτογραφία: Γ.Καμάρης, Πανεπιστήμιο Πατρών
Το υλικό παρέχεται με άδεια CC BY-NC-SA 4.0.
Παζάρι Ξάνθης (2/8) Φωτογραφία: Γ.Καμάρης, Πανεπιστήμιο Πατρών
Το υλικό παρέχεται με άδεια CC BY-NC-SA 4.0.
Παζάρι Ξάνθης (3/8) Φωτογραφία: Γ.Καμάρης, Πανεπιστήμιο Πατρών
Το υλικό παρέχεται με άδεια CC BY-NC-SA 4.0.
Παζάρι Ξάνθης (4/8) Φωτογραφία: Γ.Καμάρης, Πανεπιστήμιο Πατρών
Το υλικό παρέχεται με άδεια CC BY-NC-SA 4.0.
Παζάρι Ξάνθης (5/8) Φωτογραφία: Γ.Καμάρης, Πανεπιστήμιο Πατρών
Το υλικό παρέχεται με άδεια CC BY-NC-SA 4.0.
Παζάρι Ξάνθης (6/8) Φωτογραφία: Γ.Καμάρης, Πανεπιστήμιο Πατρών
Το υλικό παρέχεται με άδεια CC BY-NC-SA 4.0.
Παζάρι Ξάνθης (7/8) Φωτογραφία: Γ.Καμάρης, Πανεπιστήμιο Πατρών
Το υλικό παρέχεται με άδεια CC BY-NC-SA 4.0.
Παζάρι Ξάνθης (8/8) Φωτογραφία: Γ.Καμάρης, Πανεπιστήμιο Πατρών
Το υλικό παρέχεται με άδεια CC BY-NC-SA 4.0.
Ξάνθη, Παλιά Πόλη (1/1) Φωτογραφία: Γ.Καμάρης, Πανεπιστήμιο Πατρών
Το υλικό παρέχεται με άδεια CC BY-NC-SA 4.0.
Χωριό (1/3) Φωτογραφία: Γ.Καμάρης, Πανεπιστήμιο Πατρών
Το υλικό παρέχεται με άδεια CC BY-NC-SA 4.0.
Χωριό (2/3) Φωτογραφία: Γ.Καμάρης, Πανεπιστήμιο Πατρών
Το υλικό παρέχεται με άδεια CC BY-NC-SA 4.0.
Χωριό (3/3) Φωτογραφία: Γ.Καμάρης, Πανεπιστήμιο Πατρών
Το υλικό παρέχεται με άδεια CC BY-NC-SA 4.0.
Ιμαρέτ Εσωτερικός χώρος (1/2) Φωτογραφία: Γ.Καμάρης, Πανεπιστήμιο Πατρών
Το υλικό παρέχεται με άδεια CC BY-NC-SA 4.0.
Ιμαρέτ Εξωτερικός Χώρος (2/2) Φωτογραφία: Γ.Καμάρης, Πανεπιστήμιο Πατρών
Το υλικό παρέχεται με άδεια CC BY-NC-SA 4.0.