ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

1. Ακουστική σημαντικών παραδοσιακών κτισμάτων της Θράκης και δημιουργία βάσης δεδομένων εικονικών ακροάσεων.

Συγγραφείς: Φ. Κοντομίχος, Γ. Καμάρης, Χ. Παπαδάκος, Ν.Α. Τάτλας, Σ. Ποτηράκης και Ι. Μουρτζόπουλος.

2. Σύγκριση ακουστικών χαρακτηριστικών ορθόδοξων ναών.

Συγγραφείς: Γ. Καμάρης, Φ. Κοντομίχος, Χ. Παπαδάκος, Ν.Α. Τάτλας, Σ. Ποτηράκης και Ι. Μουρτζόπουλος.

3. Βελτίωση των ηχητικών πολιτιστικών δεσμών μεταξύ διαφορετικών γλωσσικών κοινοτήτων στη Θράκη: Δημιουργία εφαρμογής ιστοτόπου και φορητών συσκευών.

Συγγραφείς: Α. Λουκάς, Χ. Χαρίτου, Δ. Μαστρογιάννης, Ν.Α. Τάτλας, Σ. Ποτηράκης, Ε. Θωμαδάκη, Χ. Μάρκου, Γ. Σαλακίδης, Φ. Κοντομίχος, Γ. Καμάρης, Χ. Παπαδάκος και Ι. Μουρτζόπουλος.

4. Δημιουργία βάσης δεδομένων ηχητικών καταγραφών και αφηγήσεων πολιτισμικού περιεχομένου στην περιοχή.

Συγγραφείς: , Γ. Σαλακίδης, Ε. Θωμαδάκη, Χ. Μάρκου, Θ. Κοντογιώργης, Γ. Καμάρης, και Ι. Μουρτζόπουλος.

5. On some contact-induced changes in Pomak and the role of Greek

Συγγραφείς: Ε. Θωμαδάκη & Χ. Μάρκου