ΕΙΚΟΝΙΚΕΣ ΑΚΡΟΑΣΕΙΣ

Στα πλαίσια του έργου δημιουργήθηκαν οι παρακάτω εικονικές ακροάσεις

Α/Α

Χώρος

Περιεχόμενο

Γλώσσα

01

Αρχ. Κουγιουμτζόγλου (Αίθουσα Α)

Τραγούδι - Εψές προψές

Ελληνικά

02

Παραμύθι – Μαργούδα

Ελληνικά

03

Έθιμο - ξεμάτιασμα με το μολύβι

Ελληνικά

04

Τραγούδι – Rusa kosa imam

Πομακικά

05

ευτράπελη ιστορία για τον Nasradin xotza

Πομακικά

06

Αρχ. Ταβανιώτη

Τραγούδι - Εψές προψές

Ελληνικά

07

Τραγούδι – Έχω πέντε παράδες

Ελληνικά

08

Παραμύθι – Μαργούδα

Ελληνικά

09

Έθιμο - ξεμάτιασμα με το μολύβι

Ελληνικά

10

Ναός Κοιμ. της Θεοτόκου

Ύμνος 1 – Κύριε Εκέκραξα

Ελληνικά

11

Ύμνος 2 – Βυζαντινός Ύμνος για την Παναγία

Ελληνικά

12

Γενί Τζαμί

Bahir

Τουρκικά

13

Ezan

Τουρκικά

14

Tekbir

Τουρκικά

15

Ιμαρέτ (εξωτερικός χώρος)

Τραγούδι - Εψές προψές

Ελληνικά

16

Τραγούδι – Έχω πέντε παράδες

Ελληνικά

17

Παραμύθι – Μαργούδα

Ελληνικά

18

Έθιμο - ξεμάτιασμα με το μολύβι

Ελληνικά

19

Berber Oglan

Τουρκικά

20

Ninni (νανούρισμα)

Τουρκικά

21

Ανέκδοτο Hocanın Mektubu

Τουρκικά

22

Ανέκδοτο Anteni de İndir

Τουρκικά