Κόρη που πας στον ποταμό (Ελληνικό)

Τραγουδιστής: Γιώργος / Αίγειρος

Κόρη που πας στον ποταμό (Ελληνικά)

Nehre giden kız (Τουρκικά)
Mo´minko ´deno ´puda∫ na ´r’akɯtɯ (Πομακικά)
 Κόρη καλέ κόρη που πας στον ποταμό (δις)
Κόρη που πας στον ποταμό τα ρούχα σου να πλύνεις
 Πάρε και με τα ρούχα μου Ελένη να τα πλύνεις
Να μη καλέ να μην τα πλύνεις με νερό
 Να μην τα πλύνεις με νερό μόν΄ με τα δακρυά σου
και με το μουσκουσάπουνο που λούζεις τα μαλλιά σου
Να μην καλέ να μην τ’ απλώσεις σε δεντρί
Να μην τ’ απλώσεις σε δεντρί ούτε και σε κλωνάρι
Μόνο σε πικραμυγδαλιά π’ ανθίζει το Γενάρη

 Kız, canım kız, nehre giden kız
Giysilerini yıkamak için nehre giden kız
Benim giysilerimi de al, Eleni, yıka
Onları suyla yıkama canım
Onları suyla yıkama canım, sadece gözyaşlarınla
Ve saçlarını yıkadığın misk sabunuyla
Onları ağaca serme
Onları ağaca serme ne de dala
Sadece Ocak’ta açan acı badem ağacına

 Mo´minko, ej mo´minko,  ´deno ´puda∫ na ´r’akɯtɯ (2)
Mo´minko, ´deno ´puda∫ na ´r’akɯtɯ ´dripi da pe´re∫
Da hi ne pe´re∫ sɯs ´voda, da hi pe´re∫  jal’´nɯs sɯs ´sɯl’zi,
İ sɯs sa´pun ´deno mi´je∫ ko´sɯta.  
Da ne bi da hi pro´stre∫ na dɯr´vo,
Da hi ne pro´stira∫ na dɯr´vono, nito na ´strɯci
Jal´nɯs na pa´dem ´deno ´cv’ati na  Gul’amet.