Τουφεκιά έπεσε (Πομακικό)

Τραγουδιστής: Εμινέ / Ξάνθη

΄Puʃka j ΄pukna (Πομακικά)

Τουφεκιά έπεσε (Ελληνικά) Tüfek Atışı (Τουρκικά)
΄Puʃka j ΄pukna  ΄jagdar,
΄puʃka j ΄pukna,  jag΄dice,
 ΄puʃka j ΄pukna  v ΄gorana  ze΄lena.

΄Detoj ΄pannam, ΄jagdar,
΄detoj ΄pannam,  jag΄dice,
tam me zaro΄vjæjte.

S ΄noʒit∫ki  mi, ΄jagdar,
s ΄noʒit∫ki  mi, jag΄dice,
s ΄noʒit∫ki  mi ΄ropa  isko΄pajte.

S ΄noʒeve  mi, ΄jagdar,
s ΄noʒeve  mi,  jag΄dice,
s ΄noʒeve  mi ΄ menjæ zaro΄vjæjte.

Na no΄gi mi,  ΄jagdar,
na no΄gi mi,  jag΄dice,
na no΄gi mi ΄loza posad’ajte.

Na sre΄de mi, ΄jagdar,
na sre΄de mi jag΄dice,
na sre΄de mi t∫e∫΄me jogra΄d’ajte.

Na gla΄va mi, ΄jagdar,
na gla΄va mi, jag΄dice,
na gla΄va mi baj΄rak po΄bijajte.

 Τουφεκιά έπεσε, φίλε μου
τουφεκιά έπεσε, φίλε μου
τουφεκιά έπεσε στο πράσινο δάσος.
Όπου πέσω, φίλε μου
όπου πέσω, φίλε μου,
όπου πέσω, εκεί να με θάψετε.
Με τα μαχαίρια μου, φίλε μου
Με τα μαχαίρια μου, φίλε μου
Με τα μαχαίρια μου το λάκκο να μου σκάψετε.
Με τα μαχαιράκια μου, φίλε μου
Με τα μαχαιράκια μαχαίρια μου, φίλε μου
Με μικρά μαχαίρια, εμένα να με παραχώσετε.
Στα πόδια μου, φίλε μου
στα πόδια μου, φίλε μου
στα πόδια μου κλίμα να φυτέψετε.
Στη μέση μου, φίλε μου,
στη μέση μου, φίλε μου,
στη μέση  βρύση να χτίσετε.
Στο κεφάλι μου, φίλε μου,
στο κεφάλι μου, φίλε μου,
στο κεφάλι μου μπαϊράκι να σηκώσετε.

 Bir el tüfek atıldı, arkadaşım
Bir el tüfek atıldı, arkadaşım
Yeşil ormana bir el tüfek atıldı
Nereye düşersem, arkadaşım
Nereye düşersem, arkadaşım.
Nereye düşersem, beni oraya gömün.
Bıçaklarımla, arkadaşım
Bıçaklarımla, arkadaşım
Bıçaklarımla bana çukur kazın.
Bıçaklarımla, arkadaşım
Küçücük bıçaklarımla, arkadaşım
Küçük bıçaklarla, beni gömün.
Ayaklarıma, arkadaşım
Ayaklarıma, arkadaşım
Ayaklarıma bağ ekin .
Belime arkadaşım,
Belime arkadaşım,
Bele çeşme yapın
Başımda, arkadaşım,
Başımda, arkadaşım,
Başımda bayrak kaldırın.