Φετχιγιέ (Τουρκικό)

Τραγουδιστής: Οσμάν / Πολύανθος

 Fethiye (Τουρκικά)

Φετχιγιέ (Ελληνικά) Fethi´je (Πομακικά)
Anne ben ne ettim teyzeme gittim
Anne ben ne ettim teyzeme gittim

Teyzemden gelir iken annem can telef ettim
Teyzemden gelir iken annem can telef ettim

Gelme ölüm gelme üç gün ara ver 
Gelme ölüm gelme üç gün ara ver

Al başımdan kanlı bezi götür annene ver
Al başımdan kanlı bezi götür annene ver

Sendelli çeşmeleri ne gür akıyor
Sendelli çeşmeleri ne gür akıyor

Kara gözlü Fethiyem baygın yatıyor
Kara gözlü Fethiyem baygın yatıyor

Gelme Halil gelme benim üstüme
Gelme Halil gelme benim üstüme

Kara gözlü Fethiye derler ismime
Kara gözlü Fethiye derler ismime

Poş poş köprüsünü seller mi aldı?
Poş poş köprüsünü seller mi aldı?

Fethiye’nin yavrusu ellere kaldı
Fethiye’nin yavrusu ellere kaldı

Gelme ölüm gelme üç gün ara ver 
Gelme ölüm gelme üç gün ara ver
 
Al başımdan kanlı bezi götür annene ver
Al başımdan kanlı bezi götür annene ver

Μάνα, εγώ τι έκανα; Στη θεία μου πήγα
Μάνα, εγώ τι έκανα; Στη θεία μου πήγα

Μάνα μου, καθώς ερχόμουν από τη θεία μου, σκοτώθηκα
Μάνα μου, καθώς ερχόμουν από τη θεία μου, σκοτώθηκα

Μην έρθεις θάνατε, μην έρθεις, δώσε μου τρεις μέρες
Μην έρθεις θάνατε, μην έρθεις, δώσε μου τρεις μέρες

Πάρε το ματωμένο πανί από το κεφάλι μου, πήγαινε δώσε το στη μάνα σου
Πάρε το ματωμένο πανί από το κεφάλι μου, πήγαινε δώσε το στη μάνα σου

Οι βρύσες του Σέντελι [Δύμη] πόσο ορμητικά κυλούν;
Οι βρύσες του Σέντελι [Δύμη] πόσο ορμητικά κυλούν;
 
Η μαυρομάτα Φετχιγιέ μου κείτεται λιπόθυμη
Η μαυρομάτα Φετχιγιέ μου κείτεται λιπόθυμη

Μην με πειράζει, Χαλήλ, μην με πειράζεις
Μην με πειράζει, Χαλήλ, μην με πειράζεις

Με λένε μαυρομάτα Φετχιγιέ
Με λένε μαυρομάτα Φετχιγιέ

Την γέφυρα του Ποσπός την πήρε ο χείμαρρος;
Την γέφυρα του Ποσπός την πήρε ο χείμαρρος;

Το παιδί της Φετχιγιέ έμεινε σε ξένα χέρια
Το παιδί της Φετχιγιέ έμεινε σε ξένα χέρια

Μην έρθεις θάνατε, μην έρθεις, δώσε μου τρεις μέρες
Μην έρθεις θάνατε, μην έρθεις, δώσε μου τρεις μέρες

Πάρε το ματωμένο πανί από το κεφάλι μου, πήγαινε δώσε το στη μάνα σου
Πάρε το ματωμένο πανί από το κεφάλι μου, πήγαινε δώσε το στη μάνα σου

´Majo, ja kɯ´kna ´storih, ´hodih na ´lel’a.
´Majo, ja kɯ´kna ´storih, ´hodih na ´lel’a.

´Majo, ´kakno si i´d’ah ot ´lel’a, pri´bih si sa.
´Majo, ´kakno si i´d’ah ot ´lel’a, pri´bih si sa.

Ne ´moj do ´hada, e ´dʒel’, ne ´moj do ´hada, ´i∫tam tri  ´den’a.
Ne ´moj do ´hada, e ´dʒel’, ne ´moj do ´hada, ´i∫tam tri  ´den’a.

´Zemi kɯr´vivata ∫er´fe ot ´menæ i ´onesi ja na ´majka.
´Zemi kɯr´vivata ∫er´fe ot ´menæ i ´onesi ja na ´majka.

I ´vrisevene ´sel’ski kak ´mlogo te´t∫et.
I ´vrisevene ´sel’ski kak ´mlogo te´t∫et.

I Fet´hinine ´t∫erni ´ot∫i sa zagu´beni.
I Fet´hinine ´t∫erni ´ot∫i sa zagu´beni.

Ne´moj me ´bara, Ha´lil’, ne´moj me ´bara.
Ne´moj me ´bara, Ha´lil’, ne´moj me ´bara.

Zɯ´vɯt me Fethi´je sɯs ´t∫erni ´ot∫i.
Zɯ´vɯt me Fethi´je sɯs ´t∫erni ´ot∫i.

I k’up´r’ujenɯ pog´li∫ta ja re´kana.
I k’up´r’ujenɯ pog´li∫ta ja re´kana.

Fet´hinono ´dæte na ´t∫uzdi ´rɯki os´tana.
Fet´hinono ´dæte na ´t∫uzdi ´rɯki os´tana.

Ne ´moj do ´hada, e ´dʒel’, ne ´moj do ´hada,  tri  ´den’a mi daj.
Ne ´moj do ´hada, e ´dʒel’, ne ´moj do ´hada,  tri  ´den’a mi daj.

´Zemi kɯr´vivata ∫er´fe ot ´menæ i ´onesi ja na ´majka.
´Zemi kɯr´vivata ∫er´fe ot ´menæ i ´onesi ja na ´majka.